Faalangst

Faalangst is de angst om te mislukken. De meeste mensen verstaan onder faalangst uitsluitend iets negatiefs. Er bestaat echter ook faalangst met een positieve uitwerking. Negatieve faalangst is de angst om te falen met een negatieve uitwerking op de prestaties. Faalangst hangt samen met de motivatie om te presteren.

Je bent bang om niet te voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Die verwachtingen komen met name van ouders, familieleden, vrienden en andere mensen die invloed op je hebben.

Verwachtingen zijn sterk sociaal-cultureel bepaald, dat wil zeggen dat ze samenvallen met de waarden en normen van de omgeving waarin je opgroeit en leeft. Niet slagen betekent dan “niet voldoen aan de verwachtingen van je omgeving” en dat wordt opgevat als mislukken.

Tijdens het examen krijg je een rijvaardigheidsadviseur die getraind is in het begeleiden van mensen met faalangst. Het examen duurt circa 80 minuten. Dit is 25 minuten langer dan een normaal praktijkexamen. Wordt je zenuwachtig dan kun je tijdens de rit om een time-out vragen.