Rijopleiding In Stappen

De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een moderne rijopleiding. Deze opleiding werkt met een stappenplan, aan de hand van zogenaamde handelingsscripts (handige gebruiksaanwijzingen). De vorderingen worden bijgehouden op een instructiekaart. Je weet dus waar je aan toe bent.

Niet alleen het slaagpercentage is veel hoger dan bij gewone rijopleiding, ook de kans dat je in één keer slaagt is bij de Rijopleiding in Stappen veel groter. Thuis kun je de rijlessen voorbereiden met behulp van het handig praktijkboek. Dit levert tijdswinst op de werkelijke rijlessen en kom je meer aan het echte rijden toe.

Ons RIS gecertificeerde rijinstructeur leidt je op voor het rijbewijs B. Het biedt een goede voorbereiding op wat je als automobilist moet kennen, kunnen en weten.

Hoe is de RIS opgebouwd?

De RIS is opgebouwd uit modules. Deze modules bestaan weer uit handelingsscripts. De scripts sluiten op elkaar aan, zodat je in een logische volgorde alle onderdelen van het auto rijden leert. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Er wordt dan bepaald of je alle kennis en vaardigheden bezit die bij het niveau van de module behoren.